หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียน

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 
 
        ภูมิประเทศตำบลประดู่ยืนมีลักษณะลานเอียง มีแนวลำเหมืองธรรมชาติไหลผ่านทางทิศตะวัน ตกสู่ทิศตะวันออก เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การ เกษตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ สำคัญและสามารถ ใช้ประโยชน์ ในทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยทับเสลา ลำคลองวังรี ลำคลองชัย  
 
 
          ตำบลประดู่ยืนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ประมาณ 54 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 86,250 ไร่ หรือประมาณ 138 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้  
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก และ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก และ
ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ลานสัก อ.ลานสัก  
 
 
 
 
 
 
           องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 สถานที่ตั้งเดิมใช้ที่ทำการกลุ่มเกษตรทำนา ประดู่ยืนเป็นที่ทำการฯ ในสมัยแรก ตั้งแต่ ประกาศจัดตั้งจนถึง 28 เมษายน 2543 มีกำนันอุดร บุตรสิงห์ กำนันตำบลประดู่ยืน เป็นประธานกรรมการบริหารฯ โดยตำแหน่ง ณ ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจากประธานกรรม การบริหารฯ เป็นนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลประดู่ยืน  
 
  ประชากรทั้งสิ้น 1,974 ครัวเรือน จำนวน 6,431 คน ประกอบด้วย
  ชาย จำนวน 3,220 คน คิดเป็น ร้อยละ 50.07
  หญิง จำนวน 3,211 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.93
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 46.56 คนต่อตาราง กิโลเมตร
 
 
 
 
      ภูมิอากาศตำบลประดู่ยืน เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ มกราคม – เมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม – สิงหาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ กันยายน – ธันวาคม
 
 
 
 
          ตำบลประดู่ยืน ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้ง 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 –10,12 จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มบางส่วน 1 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 11 บ้าน วังหน้าศาล อีกส่วนหนึ่งขึ้นกับ เทศบาลตำบลลานสัก  
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำวนครัวเรือน
  1   บ้านทัพยายปอน 436 474 910 273  
2   บ้านประดู่ยืน 490 489 979 361
  3   บ้านหนองแขม 104 118 222 63  
4   บ้านตะคร้อ 239 248 487 147
  5   บ้านทุ่งสามแท่ง 234 220 454 142  
6   บ้านหนองแหน 245 251 496 127
  7   บ้านหนองผักกาด 394 402 796 213  
8   บ้านใหม่ 320 300 620 182
  9   บ้านป่าคา 236 229 465 163  
10   บ้านหนองปลาไหล 171 167 338 90
  11   บ้านวังหน้าศาล 117 87 204 82  
12   บ้านครองโป่งพัฒนา 234 226 460 131
    รวม 3,220 3,211 6,431 1,974
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
โทร : 056-989-603, 089-961-8672 โทรสาร : 056-989-603 
จำนวนผู้เข้าชม 2,532,111 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com