หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน
นายสมนึก เรากสิกรรม
นายก อบต.ประดู่ยืน
วิสัยทัศน์
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเกษตรที่ปลอดภัย
เสริมรายได้ให้มั่นคง ดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องโปร่งใส
พัฒนาสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศ
สถาบันศึกษาในตำบลเพื่อการศึกษาอย่างทั่วถึง
ศาสนสถาน แหล่งรวมศรัทธา
ของประชาชนในตำบลประดู่ยืน
สถานบริการด้านสุขภาพในตำบลประดู่ยืน
1
2
3
4
5
 
 
 
 
        ภูมิประเทศตำบลประดู่ยืนมีลักษณะลานเอียง มีแนวลำเหมืองธรรมชาติไหลผ่านทางทิศตะวัน ตกสู่ทิศตะวันออก เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การ เกษตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ สำคัญและสามารถ ใช้ประโยชน์ ในทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยทับเสลา ลำคลองวังรี ลำคลองชัย  
 
 
          ตำบลประดู่ยืนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ประมาณ 54 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 86,250 ไร่ หรือประมาณ 138 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้  
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก และ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก และ
ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ลานสัก อ.ลานสัก  
 
 
 
 
 
 
           องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 สถานที่ตั้งเดิมใช้ที่ทำการกลุ่มเกษตรทำนา ประดู่ยืนเป็นที่ทำการฯ ในสมัยแรก ตั้งแต่ ประกาศจัดตั้งจนถึง 28 เมษายน 2543 มีกำนันอุดร บุตรสิงห์ กำนันตำบลประดู่ยืน เป็นประธานกรรมการบริหารฯ โดยตำแหน่ง ณ ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจากประธานกรรม การบริหารฯ เป็นนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลประดู่ยืน  
 
  ประชากรทั้งสิ้น 1,974 ครัวเรือน จำนวน 6,431 คน ประกอบด้วย
  ชาย จำนวน 3,220 คน คิดเป็น ร้อยละ 50.07
  หญิง จำนวน 3,211 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.93
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 46.56 คนต่อตาราง กิโลเมตร
 
 
 
 
      ภูมิอากาศตำบลประดู่ยืน เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ มกราคม – เมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม – สิงหาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ กันยายน – ธันวาคม
 
 
 
 
          ตำบลประดู่ยืน ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้ง 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 –10,12 จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มบางส่วน 1 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 11 บ้าน วังหน้าศาล อีกส่วนหนึ่งขึ้นกับ เทศบาลตำบลลานสัก  
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำวนครัวเรือน
  1   บ้านทัพยายปอน 436 474 910 273  
2   บ้านประดู่ยืน 490 489 979 361
  3   บ้านหนองแขม 104 118 222 63  
4   บ้านตะคร้อ 239 248 487 147
  5   บ้านทุ่งสามแท่ง 234 220 454 142  
6   บ้านหนองแหน 245 251 496 127
  7   บ้านหนองผักกาด 394 402 796 213  
8   บ้านใหม่ 320 300 620 182
  9   บ้านป่าคา 236 229 465 163  
10   บ้านหนองปลาไหล 171 167 338 90
  11   บ้านวังหน้าศาล 117 87 204 82  
12   บ้านครองโป่งพัฒนา 234 226 460 131
    รวม 3,220 3,211 6,431 1,974
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โทรศัพท์ :056-989-603,089-961-8672 โทรสาร : 056-989-603
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-962-4348
จำนวนผู้เข้าชม 5,890,877 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10