หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียน

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 
 
        ภูมิประเทศตำบลประดู่ยืนมีลักษณะลานเอียง มีแนวลำเหมืองธรรมชาติไหลผ่านทางทิศตะวัน ตกสู่ทิศตะวันออก เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การ เกษตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ สำคัญและสามารถ ใช้ประโยชน์ ในทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยทับเสลา ลำคลองวังรี ลำคลองชัย  
 
&nb