ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ประดู่ยืน
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 20 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256278,817161,570120,39741,69072,215120,799194,842231,94781,95171,27649,765-1,225,269
256148,34139,86262,95454,52257,19462,58652,94752,24235,62048,40087,403180,760782,831
256020,92329,15470,67845,47244,52552,15054,51051,81149,81456,82247,20240,451563,512
ยอดยกมาตั้งแต่ 7 ธ.ค. 2553 ถึง 31 ธ.ค. 2559   445,034
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,016,646
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2553
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี