หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแหน -บ้านเขาดิน หมู่ที่ 6 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทพัดลมไอเย็น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุนทร ปิ่นโต หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างลานไม้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3