หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแหน-บ้านเขาดิน หมูที่ 6 บ้านหนองแหน ตำบลประดู่ยืน โดยวิธีคัดเลือก [ 12 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาเครื่องปั่นไฟพร้อมไฟประดับและเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ขนาด 200 ซีซี ประเภท ยูเอชที ให้กับ โรงเรียนที่อยู่ในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลประดู่ยืน จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ขนาด 200 ซีซี ประเภท ยูเอชที ให้กับ ศพด. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ประดู่ยืน จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแหน -บ้านเขาดิน หมู่ที่ 6 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี [ 22 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแหน -บ้านเขาดิน หมู่ที่ 6 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาชุดนิทรรศการ (Roll up) จำนวน 10 อัน [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-3257 และ บธ-7581 อุทัยธานี จำนวน 8 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ-557และ กข-8269 อุทัยธานี จำนวน 8 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4