หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทแบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ-7581 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทชุดโคมไฟพร้อมหลอด จำนวน 140 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ข้ามทาง สาย หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 8 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองหนองปลาไหล ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 10 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผ่นพับโครงการจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ขนาด 200ซีซี ประเภท ยูเอชที ให้กับ ศพด.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ประดู่ยืน จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ขนาด 200 ซีซี ประเภท ยูเอชที ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขตตำบลประดู่ยืน จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศแบบไม่ประจำทางโครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลประดู่ยืน ครั้งที่ 5 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22