หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสระปลา 2 หมู่ที่ 2 บ้านประดู่ยืน [ 16 ก.พ. 2567 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประปา หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม [ 16 ก.พ. 2567 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านป่าคา [ 16 ก.พ. 2567 ]โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 12 บ้านคลองโป่งพัฒนา [ 16 ก.พ. 2567 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทกระดาษ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทชุดการแฟ จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทกระดาษ (โครงการจัดทำแผนที่ภาษี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]ซื้อจัดซื้อถังพลาสติก(สีแดง) ขนาด 47 GL 178L โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 25 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่อง สูบน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านตะคล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27