หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน / ค่าจ้าง และค่าตอบแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืนว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)