หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน
นายสมนึก เรากสิกรรม
นายก อบต.ประดู่ยืน
วิสัยทัศน์
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเกษตรที่ปลอดภัย
เสริมรายได้ให้มั่นคง ดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องโปร่งใส
พัฒนาสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศ
สถาบันศึกษาในตำบลเพื่อการศึกษาอย่างทั่วถึง
ศาสนสถาน แหล่งรวมศรัทธา
ของประชาชนในตำบลประดู่ยืน
สถานบริการด้านสุขภาพในตำบลประดู่ยืน
1
2
3
4
5
ἹèѴͨѴҧ/ἹèѴҾʴ    
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับรุงอาคารสำนักงาน อบต.ประดู่ยืน [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.ประดู่ยืน [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาดิน-หนองแหน ม.6 ช่วงที่ 2 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศแผนการจัดซท้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาดิน-หนองแหน ม.6 ช่วงที่ 1 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศแผนการจัดซท้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.3 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศแผนการจัดซท้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองสระปลา ม.2 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.ประดู่ยืน [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0