หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียน

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
    แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญในตำบลประดู่ยืน ได้แก่
    ลำห้วยทับเสลา
    คลองวังรี
    คลองเขาฆ้องชัย
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น            
    ลำห้วย จำนวน 6 แห่ง   สระน้ำเอกชน จำนวน 236 แห่ง
    เหมือง จำนวน 28 แห่ง   บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 43 แห่ง
    ลำคลอง จำนวน 11 แห่ง   บ่อบาดาลเอกชน จำนวน 180 แห่ง
    บ่อน้ำตึ้นสาธารณะ จำนวน 96 แห่ง   ฝายน้ำล้น จำนวน 22 แห่ง
    บ่อน้ำเอกชน จำนวน 303 แห่ง   อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง
    สระน้ำสาธารณะ จำนวน 15 แห่ง            
 
         ตำบลประดู่ยืนมีเส้นทางติดต่อกับอำเภอลานสักจำนวน 2 เส้นทาง ซึ่งระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืนประมาณ 7 กิโลเมตร เส้นทางการคมนาคมในตำบลมีดังนี้
  ถนนลูกรัง จำนวน 87 สาย
  ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย
  ถนนคอนกรีต จำนวน 20 สาย
 
  ป้อมยาม/ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง อยู่ที่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน
  อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 
 
 
           ประชากรในตำบลประดู่ยืน ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกข้าว โพด มันสำประหลัง อ้อย เป็นต้นและนับถือ ศาสนาพุทธโดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ทำ ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข การตั้งถิ่นฐานของ ประชากรตำบลประดู่ยืนมีลักษณะการตั้งบ้าน เรือนแบบชนบทโดยทั่วไปเป็นแบบกระจาย ตามพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง และตาม เส้นทางคมนาคมภายในตำบล  
  ดิน
           ตำบลประดู่ยืน มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่สำคัญ และสามารถใช้ประโยชน์ในทาง การเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยทับเสลา ลำคลองวังรี ลำคลองชัย
  แร่
           ตำบลประดู่ยืนมีแร่ธาตุธรรมชาติ คือ แร่หินแกรนิต อยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านหนองแหน
  ดิน
           สภาพดินในตำบลประดู่ยืนสามารถที่ จะจำแนกออกได้ดังนี้
           - ดินตื้นถึงลึก มีการเก็บน้ำได้ดี พบใน ดินสภาพลานเอียง มีแนวลำเหมืองธรรมชาติ ไหลผ่านทางทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก พื้น ที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกทำการ เกษตร ตำบลประดู่ยืน สามารถทำนาได้ปีละ 3 ครั้ง
  สัตว์ป่า
           เนื่องจากสภาพส่วนใหญ่ของตำบล ประดู่ยืน มีลักษณะเป็นพื้นที่การเกษตรเกือบ 90 % ดังนั้นสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ จึงมีอยู่น้อย มาก
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
โทร : 056-989-603, 089-961-8672 โทรสาร : 056-989-603 
จำนวนผู้เข้าชม 2,861,044 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com