หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียน

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 
 
 
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
    พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค / ระบบประปา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    พัฒนาลานตากพืชผลทางการเกษตร ร้านคาชุมชน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
 
 
 
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
    การพัฒนาส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตร)
 
 
 
    จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนา เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
    จัดบริการด้านสาธารณสุขทั้งด้านการป้องกันและรักษา
    ส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่น
    ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
โทร : 056-989-603, 089-961-8672 โทรสาร : 056-989-603 
จำนวนผู้เข้าชม 2,860,952 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com