หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน
นายสมนึก เรากสิกรรม
นายก อบต.ประดู่ยืน
วิสัยทัศน์
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเกษตรที่ปลอดภัย
เสริมรายได้ให้มั่นคง ดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องโปร่งใส
พัฒนาสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศ
สถาบันศึกษาในตำบลเพื่อการศึกษาอย่างทั่วถึง
ศาสนสถาน แหล่งรวมศรัทธา
ของประชาชนในตำบลประดู่ยืน
สถานบริการด้านสุขภาพในตำบลประดู่ยืน
1
2
3
4
5
 
           จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 6,431 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
   
   
 
    ในเขตตำบลประดู่ยืน มีประปาหมู่บ้าน ใช้ครบทุกครัวเรือน     ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขตำบล จำนวน 1 แห่ง
                  อินเตอร์เน็ตประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
           ตำบลประดู่ยืนมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีความ งดงามตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการ เกษตรที่ขึ้นชื่อ และเป็นที่นิยมของคนไทย ได้แก่ ข้าวปลอดสาร พิษ ข้าวโพด อ้อย ฯ  
 
 
           ประชากรในตำบลประดู่ยืน ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกข้าว โพด มันสำประหลัง อ้อย เป็นต้นและนับถือ ศาสนาพุทธโดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ทำ ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข การตั้งถิ่นฐานของ ประชากรตำบลประดู่ยืนมีลักษณะการตั้งบ้าน เรือนแบบชนบทโดยทั่วไปเป็นแบบกระจาย ตามพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง และตาม เส้นทางคมนาคมภายในตำบล  
  พื้นที่ของตำบลประดู่ยืนเป็นพื้นที่ ราบลุ่ม เหมาะแก่การเกษตร
  ตำบลประดู่ยืนสามารถทำนาได้ปีละ 3 ครั้ง
  ผู้นำตำบลประดู่ยืน มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง
แก่ชุมชนที่ยั่งยืนได้
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โทรศัพท์ :056-989-603,089-961-8672 โทรสาร : 056-989-603
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-962-4348
จำนวนผู้เข้าชม 7,415,737 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10